W maju 2018 r., w ramach obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, nauczyciele Zespołu Humanistycznego, z myślą o uczniach, zaplanowali trzy projektowe zadania edukacyjne.

 

Apel szkolny Modna Niepodległa w SP 99

Pierwsze zadanie to wspólne zorganizowanie uroczystości o charakterze prezentacyjnym, realizowane przy aktywnym udziale wszystkich wychowawców i klas – pod opieką nauczycieli biblioteki i informatyki. Polega ono na zaprezentowaniu przez poszczególne zespoły klasowe obyczajowości i mody typowej dla wybranej (a właściwie wylosowanej) epoki historycznej w formie ustnej, zespołowej i multimedialnej.

 

Konkurs Historyczny Stulecie Niepodległości

Drugie zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu międzyszkolnego Konkursu Historycznego Stulecie Niepodległości – zaadresowanego dla uczniów szkół podstawowych noszących zaszczytne imię T. Kościuszki (i nie tylko). I szkolny etap Historycznego Konkursu przeprowadzono w kwietniu 2018 r. Koordynatorami tego przedsięwzięcia są nauczyciele historii.

 

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Trzecim zadaniem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej. Wyłonieni z każdej klasy najlepsi recytatorzy będą mogli sprawdzić swoje kompetencje, szlachetnie rywalizując z najlepszymi. W doborze utworów uczniowie mają sporo swobody, mogą czerpać inspiracje z podręczników oraz z zasobów bibliotecznych i internetowych, korzystając jednocześnie z porad i sugestii nauczycieli języka polskiego – odpowiedzialnych za realizację tego przedsięwzięcia.

 

                 Anna Smolińska

      Zespół Przedmiotów Humanistycznych