W związku z zapisami Uchwały nr LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej, informujemy, że od dnia 01.09.2018r. do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni również uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.