W ostatnim tygodniu pierwszego miesiąca nauki, 24 września 2018 r., w godzinach przedpołudniowych, odbyły się powszechne wybory do Samorządu Szkolnego klas starszych (II etapu kształcenia) oraz na Rzecznika Praw Ucznia SP 99.

Wszyscy uczestniczący w wyborach Uczniowie z klas: IV, V, VI, VII i VIII oddali głosy na kolegów, których uznali za godnych, by reprezentowali ich w procesie decydowania o działaniach samorządowych oraz na Nauczycieli, których obdarzyli największym zaufaniem czy sympatią, by upominali się o ich prawa w problematycznych sytuacjach szkolnych.

Aby zapewnić każdemu Uczniowi możliwość i komfort głosowania, wybory przeprowadzono na 2. i 3. lekcji – najpierw na Rzecznika Praw Ucznia, a następnie do Samorządu Szkolnego SP 99.

W tym celu, z myślą o każdym Uczniu, przygotowano specjalne karty do głosowania.

Aktualnie trwa zliczanie oddanych głosów.

Niebawem dowiemy się, którzy Uczniowie będą reprezentować w bieżącym roku szkolnym Społeczność Uczniowską w Samorządzie Szkolnym oraz który Nauczyciel zostanie Rzecznikiem Praw Ucznia w SP 99.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: p. Jolanta Horyń, Dyrektor SP 99 oraz p. Przemysław Dudek, nauczyciel historii i Rzecznik Praw Ucznia SP 99 w roku szkolnym 2017/2018.

Podczas głosowania opiekę nad młodymi wyborcami sprawowali nauczyciele realizujący bieżące zajęcia edukacyjne.

Organizacja wyborów do Samorządu Szkolnego oraz na Rzecznika Praw Ucznia jest corocznym zadaniem Szkoły, zorientowanym na wychowanie uczniów do wdrażania demokratycznych rozwiązań w przestrzeni szkolnej.

 

Tekst: Anna Smolińska