W wyniku centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Wrocław od 01 stycznia 2017 roku wszystkie jednostki oświatowe stają się czynnymi podatnikami podatku VAT

 Nazwa Nabywcy :
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 897-13-83-551

Nazwa Odbiorcy/Adres korespondencyjny:
Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki ul. Głubczycka 3 52-026 Wrocław

W przypadku płatnych wyjść i wycieczek poza Wrocław

odpłatność rodzice/opiekunowie prawni dokonują na konto Szkoły:

91 1020 5226 0000 6702 0416 2210

INDYWIDUALNIE

w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, czego dotyczy wpłata

przykład:

Jan Kowalski, 6b, wycieczka do Warszawy

Wszelkie sprawy z zakresie odpłatności należy ustalać z wychowawcą klasy lub nauczycielem, który organizuje wyjście (najlepiej za pośrednictwem Librusa)