Klasy 4 wychodzą do kina, kl. 2a i 2b wychodzą  (8.00 – 11.30) – świetlica od 11.30 dla uczniów zapisanych

Warsztaty dla klas

5a, 5c, 5d  (8 – 11.30) – A. Jeleń – Smolińska, K. Altmajer – Moskal (1-2l), P. Tomczyk, o. M. Czerwiński sale i 201 i 202

***

VIa i VIb – 8.00 – 9.45  M. Sudoł P. Zalewski – sala gimnastyczna

VIa i VIb – 9.45 – 11. 30 Z. Zielińska i P. Kowalczyk  – sale 203 i 204

Zamiana

VIIa i VIIb – 8.00 – 9. 45  Z. Zielińska i P. Kowalczyk  – sale 203 i 204

VIIa i VIIb – 9.45 – 11. 30 M. Sudoł P. Zalewski – sala gimnastyczna

Klasy VIII tylko egzamin i powrót do domu