Wychodzą, kl. 1a i 1b  (8.00 – 11.30) – świetlica od 11.30  dla uczniów zapisanych

Klasy starsze  warsztaty od 8.00 do 11.30

Warsztaty po 2 godziny lekcyjne i zamiana na inną grupę (ustalają nauczyciele między sobą) /

Uczniowie zapisani do świetlicy – mają zapewniona dalszą opiekę

IV a i IVb  8.00 – 11.30  –  M. Wierdak, K. Stępień (sala 203 – 204)

IV c i IVd  8.00 – 11.30 – P. Jaworska, M. Mielczarek (sala 205 – 106)

….

VIa  – 9.00 – 10.30  (116 „Karan” – K. Altmajer – Moskal) 10. 30 – 12.30 (213 – P. Kowalczyk)

VIb – 9.00 – 10.30  (2013 – P. Kowalczyk) 10.30 – 12.30 (116 „Karan”,  D. Tomczyk)

VIIa i VIIb – 8.00 – 9.45  M. Sudoł P. Zalewski – sala gimnastyczna

VIIa i VIIb – 9.45 – 11.30  – A. Jeleń – Smolińska, Z Zielińska – sale 201 i 202

5a,5c,5d  – 8.00 – 9.45 – A. Jeleń – Smolińska, Z Zielińska –  sale 201 i 202

5a,5c,5d – 9.45 – 11.30- M. Sudoł P. Zalewski – sala gimnastyczna

Klasy VIII tylko egzamin i wychodzą do domu