Projekt ma charakter edukacyjny i zakłada  propagowanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W projekcie  KLIMATYCZNIE EKO- LOGICZNIE zaakcentowane jest bezpośrednie poznawanie otoczenia przyrodniczego oparte na działaniu, badaniu, odkrywaniu poprzez aktywności uczniów.

    Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  happeningu  prezentowali stroje wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.  Wyróżnienie w konkursie na strój ekologiczny zdobył uczeń naszej szkoły Bartosz Koziara  z klasy III A . Uczniowie uczestniczyli we  wspólnej zabawie  ,, Ruch i taniec”. Brali udział  w warsztatach o tematyce ekologicznej i  eksperymentach.  Uczniowie za zaangażowanie w konkursach  i  wiedzę  ekologiczną  otrzymali nagrody. Ekologiczne gadżety były wielką radością dla uczestników happeningu.