W  czwartek 13 grudnia  2018 roku w klasie III mieliśmy przyjemność gościć na zajęciach otwartych  przedszkolaków z Przedszkola nr 57, ale nie tylko… Wśród gości miło nam było przywitać również wychowawców przedszkola i nauczycieli naszej szkoły’.

Celem spotkania było wspólne spędzenie czasu przedszkolaków z uczniami poprzez udział w warsztatach kreatywnych. W miłej, przedświątecznej atmosferze wykonaliśmy dekoracje bożonarodzeniowe, takie jak: choinki, bombki zdobione materiałami dekoracyjnymi. Zarówno uczniowie, jak i ich goście pracowali z ogromnym zapałem. Wspólne wykonanie ozdób dało nam wszystkim wiele radości. Zajęcia objęły grupę przedszkolaków oraz grupę około 20 uczniów z  klasy III ,którzy  współprowadzili zajęcia wychowawczo – edukacyjne  dla dzieci przedszkolnych wraz z nauczycielkami  panią Joanną Galubą oraz panią Jolantą Sikorską.

Celem zajęć był wzrost motywacji dzieci przedszkolnych do systematycznej pracy i powstanie więzi emocjonalnych ze szkołą, a także kształtowanie takich cech jak: samodzielność; otwartość na nowe doświadczenia; chęć podejmowania wyzwań oraz rozwój ważnych kompetencji społecznych: umiejętności zawierania przyjaźni, planowania, organizacji zajęć i podejmowania decyzji. Uczniowie szkoły mieli mieć możliwość rozwoju umiejętności właściwej współpracy z  młodszym kolegą – przedszkolakiem, rozwijania empatii i wrażliwości oraz umiejętności komunikacyjnych. Działania
w ramach zajęć miały także na celu wytworzenie dobrej relacji oraz pozytywnych emocji między dzieckiem przedszkolnym a starszym kolegą/koleżanką.

Uczniowie, wcielając się w rolę nauczyciela czuli się ważni i kompetentni,  zawsze w pełni przyjmowali odpowiedzialność za powierzone im zadanie (realizację wszystkich celów, wzbudzenie zainteresowania przedszkolaków), bo rola przewodnika i bycie potrzebnym sprawiała im ogromną satysfakcję. Fakt, że zajęcia zawsze dotyczyły kwestii bardzo delikatnych, związanych z silnymi emocjami (strach, poczucie odrzucenia) powodował, że u uczniów kształtowało się poczucie odpowiedzialności za drugą osobę oraz wypowiadane słowa.

Powierzenie uczniom w pewnym zakresie opieki nad przedszkolami uruchomiło odruch opiekuńczości, uczniowie pamiętali imiona dzieci, dbały o to, by przedszkolaki czuły się w szkole dobrze. To, że przyszli pierwszoklasiści nie są dla uczniów szkoły anonimowi i łączą ich wspólne przeżycia niewątpliwie wpłynie na poczucie więzi  emocjonalnej.

U wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy napotykają pewne trudności w nauce, np. czytania lub pisania prowadzenie zajęć dla przedszkolaków wpływało na podniesienie samooceny, dając im poczucie kompetencji. Poza tym spotkanie z młodszymi kolegami prowadziło do podjęcia refleksji nad własnym rozwojem – edukacją, uzmysławiało bowiem, jak lata spędzone w szkole wpłynęły na ich rozwój, jak wiele umiejętności nabyli i uświadamiało konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Szczególnym przejawem współpracy dzieci przedszkolnych
z uczniami szkoły stały się zajęcia, podczas których uczniowie pomagali wykonać pracę plastyczną..

opracowanie : Jolanta Sikorska