4.06 uczniowie z klasy 8B i 8C zorganizowali i przeprowadzili różne konkurencje dla maluchów z Przedszkola nr 122 „Wesoła Gromadka”. Impreza ta pod nazwą „Olimpiada Przedszkolaka” spotkała się dużym entuzjazmem dzieci. Nasi uczniowie czuwali nad jej właściwym przebiegiem a także dzielnie wspierali  przedszkolaków.  Na zakończenie grupy przedszkolne otrzymały dyplomy, które zrobiła jedna z naszych uczennic.