Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na poniższy numer konta bankowego   Bank PKO BP 29102052260000600204643237