Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
1. Agnieszka Hehn – Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego
2. Mikołaj Pustkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
3. Matylda Osmulska – Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Igor Stypuła – Członek Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego
5. Jan Jabłczyński – Członek Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego
SEKCJA WSPARCIA SZKOŁY
1. Lena Prucnal
2. Jan Jabłczyński
3. Agnieszka Hehn
4. Mikołaj Pustkowiak
5. Artem Klymenko
6. Igor Stypuła
7. Michał Jurasz
8. Natalia Rubio – Gryszkiewicz
9. Simon Stefański

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Przemysław Dudek

SEKCJA GRAFICZNO – DEKORACYJNA
1. Maja Pustkowiak
2. Hanna Jezierska
3. Lena Prucnal
4. Milena Słowińska
5. Michalina Skawińska
6. Kaja Strzelczak
SEKCJA GAZETKI 
1. Magdalena Krzywicka – Redaktorka Główna
2. Matylda Osmulska – Wiceredaktorka, Dział Wywiadów
3. Hanna Gromuł – Edytorka
4. Marissa Gołąbek – Graficzka
5. Hanna Jezierska – Dział Kalendarium
6. Konstanty Wokan – Dział Recenzji Kulturalnych
7. Milena Słowińska – Dział Rozrywki