Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
 
Maciej Kowal – Przewodniczący SU
Agnieszka Hehn – W-ce przewodnicząca SU
Mikołaj Pustkowiak – Skarbnik SU
Marissa Gołąbek – Członkini Zarządu SU
Matylda Osmulska – Członkini Zarządu SU
SEKCJA WSPARCIA SZKOŁY
 
Michał Jurasz
Konstanty Wokan
Natalia Rubio-Gryszkiewicz
Dawid Lisowski
Patryk Maciaszek
Agnieszka Hehn
Mikołaj Pustkowiak
Jan Jabłczyński
Tomasz Kacała
Olimpia Jankowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Przemysław Dudek

SEKCJA GRAFICZNO – DEKORACYJNA
 
Magdalena Krzywicka
Hanna Jezierska
Marissa Gołąbek
Emilia Kopaniarz
Tomasz Żak
Maciej Kowal
SEKCJA GAZETKI 
 
Milena Słowińska
Hanna Gromuł
Matylda Osmulska
Oliwia Misiuna
Mikołaj Pustkowiak
Agnieszka Hehn