laboratorianaszadot

Program Laboratoria Przyszłości jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł.

Laboratoria Przyszłości – lutownica

W ostatnim czasie na lekcjach fizyki uczniowie  kl. 8A i 8B zapoznali się z systemem do lutowania i usuwania lutowania za pomocą gorącego powietrza z SMD. System ten posiada: regulowaną […]

mbot2 w akcji – praca z robotami zakupionymi ze środków programu Laboratoria Przyszłości

O mbotach 2 wspominaliśmy już na naszej stronie internetowej. Tym razem zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, na którym uczeń klasy 7c Emilian Michalczyk prezentuje możliwości robota, ale przede wszystkim swoje […]

Robotyka w szkole – mBoty w akcji

      W naszej szkole, podczas zajęć rozwijających zainteresowania, uczniowie klas od 5 do 7, pod opieką nauczyciela informatyki – p. Bartosza Mazurkiewicza, wkraczają w świat robotyki. Uczniowie wykorzystują […]

Magiczny dywan i klocki Linden – ciąg dalszy przygody

Dzięki środkom z rządowego programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są przez uczniów i nauczycieli w czasie lekcji oraz zajęć w świetlicy szkolnej.        […]

Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka polskiego w klasie 6c

„Jakiż to martwy język, jeśli nie więdnąc przetrwał tysiąclecia” – łacina na lekcjach języka polskiego i na co dzień wokół nas.   Adresatami innowacji pedagogicznej zrealizowanej w minionym roku szkolnym […]

Gogle VR na lekcjac

Nauka przez doświadczenie jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się, ponadto mózg skuteczniej reaguje na bodźce wizualne. Dzięki środkom otrzymanym w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości, Szkoła Podstawowa nr […]

Długopisy 3D w naszej szkole

              W naszej szkole, jako element wyposażenia zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości, pojawiły się długopisy 3D . Zaznajamianie uczniów z technologiami jest niezbędne […]

Wykorzystanie drukarki 3D do tworzenia pomocy dydaktycznych

W czasie lekcji w klasach 5-8 korzystaliśmy z drukarki 3D zakupionej przez szkołę w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Naszym celem był wydruk elementów, które mogą być wykorzystane na lekcjach matematyki […]

Wykorzystanie stacji lutująco – rozlutowującej na lekcjach fizyki – Laboratoria Przyszłości

              Stacja lutująco-rozlutowywująca jest narzędziem pozwalającym zgłębiać zagadnienia związane z obwodami elektrycznymi i budową urządzeń elektronicznych. Urządzenie to łączy w sobie dwie funkcje. Podstawowa […]

Aparat, oświetlenie studyjne, gimbal i mikrofon kierunkowy – Samorząd Uczniowski wykorzystuje sprzęt zakupiony ze środków z programu Lab. Przyszłości

Aparat, oświetlenie studyjne, gimbal i mikrofon kierunkowy – Samorząd Uczniowski wykorzystuje sprzęt zakupiony ze środków pozyskanych w programie Laboratoria Przyszłości. Na dyskotece szkolnej, która odbyła się 12 stycznia 2023 r., […]