Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Ferie, dni wolne od nauki :

  1. Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2022 r., obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 23.06.2023 r.
  1. I półrocze: 01.09.2022 r. –  12.02.2023 r.

II półrocze: 13.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

  1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2022 r.
  2. Ferie zimowe: 13.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

Ferie letnie :  24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

  1. Wiosenna przerwa świąteczna: 06 – 11.04.2023 r.
  2. Dni ustawowo wolne od pracy: 01.11.2022r., 11.11.2022 r., 06.01.2023 r.; 03.05.2023 r., 08.06.2023 r.
  1. Dni wolne od nauki: 14.10.2022 r(piątek); 31.10.2022 r. (poniedziałek); 02.05.2023 r. (wtorek); 23.05.2023 – 25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty), 09.06.2023 r. (piątek);
  2. Ferie letnie: 24.06.2023r. – 31.08.2023 r.

Klasyfikacja: 

I półrocze:

      –     wystawienie ocen proponowanych

–        poinformowanie o przewidywanych ocenach: do 04.01.2023 r.

–        wystawienie ocen – 30.01.2023 r.

–        rada klasyfikacyjna – 07.02.2023 r.

II półrocze:

–        poinformowanie o przewidywanych ocenach: do 10.05.2023 r.

–        wystawienie ocen – 05.06.2023 r.

–        rada klasyfikacyjna – 13.06.2023 r.

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 8:

  1. Zebrania:

31.08 – kl. 1, g. 16.00

13.09 – kl. 2-3, g. 16.00 – 17.00; kl. 4 – 8, g. 17.00 – 18.00

29.11 – kl. 1-3, g. 17.00 – 18.00; kl. 4 – 8, g. 16.00 – 17.00

03.01 – kl. 1-8 (informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach); kl. 1-3, g. 16.00 – 17.00; kl. 4 – 8, g. 17.00 – 18.00

09.05 – kl. 1-8 (informacja o ocenach proponowanych i zagrożeniach) – kl. 1-3, g. 17.00 – 18.00, kl. 4 – 8, g. 16.00 – 17.00

 

Konsultacje: każdy z nauczycieli, raz w tygodniu, według ustalonego harmonogramu;

Harmonogram cotygodniowych konsultacji w roku szkolnym 2022/2023