Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Ferie, dni wolne od nauki :

  1. Rok szkolny rozpoczyna się 04.09.2023 r., obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 21.06.2024 r.
  2. I półrocze: 04.09.2023 r. –  12.01.2024 r.; II półrocze: 29.01.2024 r. – 21.06.2024 r.
  1. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2023 r.
  2. Ferie zimowe: 15.01.2024 r. – 28.01.2024 r.; Ferie letnie: 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
  1. Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 02.04.2024 r.
  2. Dni ustawowo wolne od pracy: 01.11.2023 r., 01.05.2024 r., 03.05.2024 r., 30.05.2024 r.
  1. Dni wolne od nauki: 13.10.2023 r. (piątek), 30.04.2023 r., 02.05.2024 r. (czwartek), 14,15,16.05.2024 (egzamin ósmoklasisty), 31.05.2024 r. (piątek);
  2. Ferie letnie: 24.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Klasyfikacja: 

I półrocze:

–        poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganną zachowania – do 05.12.2023 r.

–        wystawienie ocen – 22.12.2023 r.

–        rada klasyfikacyjna – 09.01.2024 r.

II półrocze:

–        poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, naganną zachowania – do 14.05.2024 r.

–        wystawienie ocen proponowanych –  do 24 .05.2024 r.

–        wystawienie ocen – 04.06.2024 r.

–        rada klasyfikacyjna – 11.06.2024 r.

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 8:

  1. Zebrania:

31.08 – kl. 1, g. 16.30

 

12.09 – kl. 2-3, g. 16.30 – 17.30; kl. 4 – 8, g. 17.30 – 18.30

 

05.12 – kl. 1-3, g. 17.15 – 18.00; kl. 4 – 8, g. 16.30 – 17.15 (informacja o zagrożeniach) 17.30 -18.30;

konsultacje nauczycieli uczących w klasach 4-8

 

06.02 – kl. 1-8; kl. 1-3, g. 16.30 – 17.30; kl. 4 – 8, g. 17.30 – 18.30

 

07.05 – kl. 1-8 (informacja o zagrożeniach) – kl. 1-3, g. 17.30 – 18.30, kl. 4 – 8, g. 16.30 – 17.15;

konsultacje nauczycieli uczących w klasach 4-8 17.30 -18.30

 

Cotygodniowe konsultacje: każdy z nauczycieli, raz w tygodniu, według ustalonego harmonogramu;

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI 2023/2024