Dnia 03.03.2021 r. uczniowie klasy 1 A, w czasie zajęć świetlicy szkolnej, uczestniczyli w spotkaniu online w ramach projektu pod nazwą „Kształtowanie postaw ekologicznych oraz infrastruktura edukacji ekologicznej – wilk szary w ZOO Wrocław”.

Opiekunem i inicjatorem realizacji projektu w SP nr 99 jest nauczycielka świetlicy p. E.Banasiak.

Podczas zajęć dzieci poznały budowę wilka, zobaczyły jego czaszkę, dowiedziały się co je, jakie wydaje dźwięki oraz co one znaczą, ile lat żyje wilk, usłyszały też jak wygląda życie rodzinne tego drapieżnika.

Jedną z zabaw, w których uczniowie uczestniczyli w czasie spotkania było wydawanie, na znak edukatora, określonego dźwięku, wylosowanej wcześniej sylaby, i odnalezienie na jego podstawie pozostałych członków swojej watahy. Innym, już nieco trudniejszym zadaniem, było wybranie określonych gatunków zwierząt i roślin, i na podstawie usłyszanych wcześniej informacji umieszczenie ich w odpowiednich miejscach w łańcuchu pokarmowym.

Ewa Banasiak