Prezydium Rady Rodziców:

Maciej Baran – Przewodniczący

Magdalena Węgrzyn  – Wiceprzewodnicząca

Magdalena Mikołajczyk  – Sekretarz

Anna Jurasz – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna 

Joanna Jaskólska – Przewodnicząca

Kamila Natalii – Sekretarz

Anna Burzawa

 

Numer konta Rady Rodziców 29 1020 5226 0000 6002 0464 3237