Prezydium Rady Rodziców:

Magdalena Węgrzyn  – Przewodnicząca

Maciej Baran  – Wiceprzewodniczący

Magdalena Mikołajczyk  – Sekretarz

Magdalena Lisowska- Skarbnik

Joanna Bryłkowska – Hehn

 

Komisja Rewizyjna 

Joanna Jaskólska – Przewodnicząca

Kamila Natalii – Sekretarz

Arkadiusz Czechowicz

 

Numer konta Rady Rodziców 29 1020 5226 0000 6002 0464 3237