Zał. 5n. Klauzula – edukacja dziecka w placówce

Zał. 5p. Klauzula – obowiązek szkolny

Zał. 5r. Klauzula – opiekun wycieczki

Zał. 5s Klauzula – praca społecznie użyteczna

Zał. 5t. Klauzula – półkolonie

Zał. 5u. Klauzula ZFŚS

Zał. 5w. Klauzula praktykanci

Zał. 5z. Klauzula – Fundusz Zdrowotny

Zał.5y. Klauzula Pracownicze plany kapitałowe

Zał. 10a. Klauzula monitoring- załącznik nr 2 do regulaminu monitoringu