W roku szkolnym 2022/2023 obiady będą serwowane w stołówce szkolnej od 05-09-2022 do 22-06-2023 roku, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć.

Rodzic deklaruje, że dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej, podpisując umowę, która dostępna jest w sekretariacie, portierni lub na stronie internetowej szkoły.

Cena jednego obiadu  wynosi 9,10 zł brutto i obejmuje zupę, drugie danie, deser i napój owocowy.

Wpłaty należności za obiady należy dokonywać do 11 dnia każdego m/c z góry, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Obiady można odwoływać do godziny 8:00, wysyłając wiadomość na adres mailowy:

elzbieta.mleczko@wroclawskaedukacja.pl lub nr. telefonu 71 798 68 79 wew. 142

podając: imię, nazwisko dziecka klasa i data odwołania obiadu

np.: ( Piotr Nowak klasa Ic, nie będzie korzystał z obiadów w dniach 07.09 – 09.09 )

 

Jadłospis:

Jadłospis 5-30.09.2022

Jadłospis 05.09.2022

Jadłospis 19.09.2022-30.09.2022

Umowa:

Umowa obiadowa 2022/2023

Grafik wydawania obiadów:

Grafik obiadów od dnia 12.09.2022 r.