Świetlica szkolna SP 99 bierze udział w projekcie „Pociąg do ruchu”. Projekt ma na celu zmotywowanie dzieci do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, taniec, ćwiczenia na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poprawiają kondycję fizyczną oraz zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia.