Beata Berezowska – dyrektor szkoły

Joanna Szalwa – Siewierska – wicedyrektor, klasy IV-VIII

Milena Opioła – wicedyrektor, klasy I-III