debata202116 marca odbyła się wirtualna debata klas VII i VIII pt. „Praca jako wartość w życiu człowieka”. Uczniowie przedstawiali swój punkt widzenia podczas czterech paneli tematycznych: Historia pracy, Praca w ujęciu socjologicznym, Zalety i wady pracy oraz Wnioski końcowe.
Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności argumentacji, prezentacji, odpowiadania na pytania oraz dyskusji.
Na debacie gościliśmy liczną publiczność: Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu, Nauczycieli i Uczniów.
Młodzież do debaty przygotowali: p. Mateusz Pazgan i p. Przemysław Dudek przy wsparciu p. Dominiki Tomczyk.
Debatę moderował p. Przemysław Dudek.