06.10.2021 r. Samorząd Uczniowski SP99 spotkał się w pełnym składzie. Wybraliśmy także nasz Zarząd. Określiliśmy kierunki działań w roku szkolnym 2021/2022 oraz podjęliśmy decyzję o wydawaniu gazetki szkolnej „Tadek” – by każdy uczeń naszej szkoły wiedział jakie działania są podejmowane w naszej szkole czy mógł rozwiązywać różne szarady, krzyżówki i zagadki. W czasie pandemii ważna jest też promocja czytelnictwa. W pierwszym numerze możemy przeczytać m.in. wywiad z panią Dyrektor.