ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Maciej Kowal – Przewodniczący SU
Agnieszka Hehn – W-ce przewodnicząca SU
Mikołaj Pustkowiak – Skarbnik SU
Marissa Gołąbek – Członkini Zarządu SU
Matylda Osmulska – Członkini Zarządu SU
 
SEKCJA WSPARCIA SZKOŁY
Michał Jurasz
Konstanty Wokan
Natalia Rubio-Gryszkiewicz
Dawid Lisowski
Patryk Maciaszek
Agnieszka Hehn
Mikołaj Pustkowiak
Jan Jabłczyński
Tomasz Kacała
Olimpia Jankowska
SEKCJA GAZETKI 
Milena Słowińska
Hanna Gromuł
Matylda Osmulska
Oliwia Misiuna
Mikołaj Pustkowiak
Agnieszka Hehn
 
SEKCJA GRAFICZNO – DEKORACYJNA
Magdalena Krzywicka
Hanna Jezierska
Marissa Gołąbek
Emilia Kopaniarz
Tomasz Żak
Maciej Kowal