Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju! Dzięki temu

  1. Klaudia Rybarczyk (wychowawca świetlicy) oraz p. Natalia Kaszluk (nauczyciel biologii) mogły zrealizować projekt ekologiczny pt. Nie było nas, był las; nie będzie nas, będzie las?

W ramach projektu we wrześniu i w październiku nasi uczniowie uczestniczyli w różnorakich akcjach propagujących postawy sprzyjające środowisku.

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w warsztatach kulinarnych prowadzących przez p. Małgorzatę Dumę, która jest psychodietetykiem. Podczas zajęć dzieci stworzyły zdrowszą wersję popularnych słodyczy. Z kaszy jaglanej, miodu i wiórek kokosowych powstało pyszne Rafaello.

Na początku października p. Klaudia Rybarczyk zorganizowała dwa szkolne konkursy dla klas 4-8. Pierwszy z nich polegał na wymyśleniu hasła, w którym propaguje się poszanowanie przyrody. Laureatem został Mateusz Janczewski, uczeń klasy 6a.

Uczestnicy drugiego konkursu przesyłali do organizatorki zdjęcia drzew rosnących w okolicy. Po obradach jury, w którego skład weszły: Natalia Kaszluk, Joanna Noweta oraz Klaudia Rybarczyk, nagrodzono trzy prace:

  1. Dąb opleciony bluszczemMateusz Janczewski z kl. 6a
  2. Wierzba KrólowaMikołaj Pustkowiak z kl. 7a
  3. Jesion jesieniąIzabela Węgrzyn z kl. 7d

 

Oba konkursy nawiązywały tematycznie do Światowego Dnia Drzewa, które obchodzimy 10 października. Wszystkie nadesłane zdjęcia niebawem zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.

Innym działaniem, które podjęto w ramach projektu, było przeprowadzenie lekcji o wartości drzew. Uwzględniając konieczną selekcję informacji, materiały do zajęć przygotowała p. Natalia Kaszluk. Lekcje odbyły się we wszystkich klasach 1-3 oraz 4-8. Dużą pomocą było wówczas zaangażowanie nauczycieli biologii i wychowawców świetlicy.

O drzewach rozmawiano także na lekcjach języka polskiego. Tym razem skupiono się na symbolice roślin w literaturze. Wszystkie polonistki, korzystając z prezentacji p. Klaudii Rybarczyk, opowiedziały o nawiązaniach do przyrody w lekturach szkolnych.

Ostatnim przedsięwzięciem był spacer do Parku Wschodniego. Wycieczkę dla klasy 6a zorganizowała p. Natalia Kaszluk. Podczas lekcji plenerowej uczniowie powtórzyli podstawowe informacje o funkcji drzew w przyrodzie. Szóstoklasiści wykazali się dużym zaangażowaniem, chętnie odpowiadali na pytania i przyswajali nową wiedzę.

Wszystkim uczniom i nauczycielom bardzo dziękujemy za współpracę! To przede wszystkim dzięki Wam udało się zrealizować projekt!

Koordynatorki projektu:

Klaudia Rybarczyk i Natalia Kaszluk