Uczeń klasy VII B – Sebastian Karpiński – przeszedł do kolejnego, wojewódzkiego etapu konkursu „zDolny Ślązak” z historii. To niewątpliwie jeden z największych sukcesów szkoły w dziedzinie humanistycznej ostatnich lat. Uczeń zdobywał szlify historyczne u poprzedniego nauczyciela historii, przygotowywał się natomiast z materiałów przekazanych przez nauczycieli: p. Weronikę Mateuszuk i p. Przemysława Dudka. Systematyczność i pracowitość Sebastiana zaprocentowała – serdecznie gratulujemy!