Komunikat Departamentu Edukacji Wydziału Szkół i Przedszkoli Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu, nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty, tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca.

Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.