Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Dzień Kobiet. Inicjatywą uczniów było upieczenie babeczek dla każdej Pani pracującej w naszej szkole. Członkowie SU złożyli także życzenia oraz nakreślili nieco historii tego pięknego święta. Zaangażowani w święto byli: Olimpia Jankowska, Oliwia Misiuna, Milena Słowińska, Natalia Rubio – Gryszkiewicz, Hanna Jezierska oraz – wspomagająco spoza SU – Jakub Szczudliński i Mikołaj Osidlewicz.