REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA UCZNIÓW, KTÓRYCH SZKOŁĄ OBWODOWĄ BĘDZIE SZKOŁA PRZY ULICY ASFALTOWEJ

W rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych, która rozpocznie się 10 marca 2022 r., rodzice dzieci, których docelowym obwodem szkolnym będzie szkoła podstawowa przy ul . Asfaltowej, będą mogli wybrać w Szkołach Podstawowych nr : 17 (ZSP nr 17), 77, 99 klasy dla nich dedykowane.

Klasa taka będzie miała dodatkową nazwę – ZSP Asfaltowa.

Jeżeli liczba zgłoszonych uczniów będzie wystarczająca w ww. szkołach zostaną utworzone klasy, które w roku szkolnym 2023/2024 będą mogły, na wniosek rodzica, zostać przeniesione w całości do szkoły przy ul. Asfaltowej .