czeklaboratoria

Program Laboratoria Przyszłości jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł.

laboratorianaszadot

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu zakupione dotychczas w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”:

Magiczny dywan: interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Magiczny Dywan składa się z czujników ruchu, projektora i komputera. Wyświetlany obraz tworzy wirtualną przestrzeń, na której dzieci mogą bawić się i poszerzać wiedzę ze wszystkich dziedzin nauki, m.in. w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Zestaw 25 okularów VR 64 z licencją na 5 lat: okulary nie wymagają dodatkowego sprzętu, a nauczyciele wszystkich przedmiotów, w ramach licencji, mogą skorzystać z wielu materiałów edukacyjnych z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Nauczyciel samodzielnie wybiera wyświetlane treści, udostępniając widok wszystkim uczniom jednocześnie, mając nad nim pełną kontrolę.

Ekran przenośny: przeznaczony do wielkoformatowej projekcji w pomieszczeniach i plenerze, składany, z możliwością wykorzystania na terenie całej szkoły.

Projektor: kompaktowy, przenośny projektor o wysokiej jasności, z dobrym odwzorowaniem kolorów i łatwością w wyborze źródła sygnału.

9 zestawów Klocków Linden: drewniane klocki Linden są certyfikowane przez Instytut Matki i Dziecka. Jest to narzędzie do intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dzieci, ale także inspiracja dla dorosłych. Są coraz częściej wybierane przez nauczycieli oraz wykorzystywane jako bardzo atrakcyjne i twórcze pomoce dydaktyczne, m.in. w czasie zajęć świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej.

W naszej szkole wydano dotychczas 111 839 złotych.

Całość przyznanej kwoty zostanie wydana, zgodnie z harmonogramem, do 31.08.2022 r.