Dzięki wsparciu UNICEF, z myślą o uczniach z Ukrainy, aby  pozostali w kontakcie ze swoim rodzimym językiem, zakupiono do biblioteki szkolnej książki w języku ukraińskim. Zakupiono również słowniki, rozmówki i inne publikacje, które będą  pomocne uczniom, nauczycielom i rodzicom w kontakcie z dziećmi z Ukrainy.

Danuta Barycka-Kamler