Samorząd Uczniowski SP99 zebrał się w pełnym składzie po raz pierwszy w tym roku szkolnym 27 września – po wyborach uzupełniających. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor witając gremium samorządowe. Podzieliliśmy się także na sekcje tematyczne oraz dyskutowaliśmy nad harmonogramem pracy.
Nowy skład SU to:
Zarząd SU:
1. Agnieszka Hehn – Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego
2. Mikołaj Pustkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
3. Matylda Osmulska – Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego
4. Igor Stypuła – Członek Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego
5. Jan Jabłczyński – Członek Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego
Sekcja wsparcia szkoły:
1. Lena Prucnal
2. Jan Jabłczyński
3. Agnieszka Hehn
4. Mikołaj Pustkowiak
5. Artem Klymenko
6. Igor Stypuła
7. Michał Jurasz
8. Natalia Rubio – Gryszkiewicz
9. Simon Stefański
Sekcja dekoracyjno – graficzna:
1. Maja Pustkowiak
2. Hanna Jezierska
3. Lena Prucnal
4. Milena Słowińska
5. Michalina Skawińska
6.  Kaja Strzelczak
Sekcja gazetki szkolnej:
1. Magdalena Krzywicka – Redaktorka Główna
2. Matylda Osmulska – Wiceredaktorka, Dział Wywiadów
3. Hanna Gromuł – Edytorka
4. Marissa Gołąbek – Graficzka
5. Hanna Jezierska – Dział Kalendarium
6. Konstanty Wokan – Dział Recenzji Kulturalnych
7. Milena Słowińska – Dział Rozrywki
Serdecznie gratulujemy nowym członkom wyboru i życzymy owocnej pracy!
Weronika Mateuszuk
Przemysław Dudek
Opiekunowie SU