lablinden2

lablinden1lablinden3Drewniane klocki z naturalnych oraz przyjaznych dla środowiska surowców. Doskonałe narzędzie do intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dzieci, ale także inspiracja dla nauczycieli do tworzenia budzących kreatywność zadań dla uczniów. Ciekawy sposób na połączenie zabawy z edukacją. Na co dzień wykorzystywane przez nauczycieli świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej, jako bardzo atrakcyjne i twórcze pomoce dydaktyczne. Uwielbiane przez dzieci w różnym wieku.

Głównymi celami zajęć są: pobudzanie wyobraźni, ćwiczenie sprawności manualnej uczniów, rozbudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności planowania, komunikowania i pracy w zespole. Każde zajęcia polegają na budowaniu czegoś nowego. Efektem jest jedyny i niepowtarzalny wytwór, będący rezultatem samodzielnych działań ucznia lub realizacji pomysłu całego zespołu. Zajęcia tego typu rozwijają kompetencje miękkie i wpływają na rozwój spostrzegawczo-ruchowy, uczą obserwacji, wdrażają do skupienia uwagi.

Do działań konstrukcyjnych używane są klocki Linden, finansowane z funduszu projektowego „Laboratoria przyszłości”.

Program Laboratoria Przyszłości jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.