Przygotowując się do obchodów Święta Niepodległości, uczniowie wykonali podczas zajęć świetlicowych kokardy narodowe – kotyliony. Wystąpili w nich podczas pięknej akademii z okazji Święta Niepodległości. W czasie poprzedzającym uroczystość nauczyciele świetlicy przeprowadzili z dziećmi rozmowy dotyczące znaczenia i poszanowania symboli narodowych, przedstawili także sylwetki bohaterów narodowych. Dzieci wspólnie z wychowawcami śpiewały pieśni patriotyczne.

21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Na ten dzień uczniowie klas 1-3 na zajęciach świetlicowych przygotowali broszki w postaci uśmiechu. Zostały one przekazane wychowawcom klas 1-3, przypięte i noszone na piersi przez uczniów w tym dniu. Dodatkowo nauczyciele świetlicy przygotowali dla wychowawców klas 1-3 kolorowe paski do wykonania łańcucha życzliwości. W Dniu Życzliwości uczniowie, pod kierownictwem swoich wychowawców, na paskach tych mieli za zadanie napisać coś życzliwego w stosunku do kogoś, a następnie zrobić z nich łańcuch choinkowy. Łańcuchy z wszystkich klas 2-3 ozdobiły  choinkę szkolną ustawioną w holu głównym przy ul. Głubczyckiej oraz klas pierwszych w holu budynku przy ul. Bytomskiej. Dzieci wykonywały również drobne upominki dla siebie nawzajem.

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Katarzyna Kobuszewska – nauczyciel świetlicy i członek zespołu profilaktyczno –wychowawczego – przygotowała scenariusze zajęć o tolerancji do realizacji na lekcjach z wychowawcą dla klas 4-6 oraz 7-8, oraz dla klas 1-3 zrealizowane przez nauczycieli świetlicy.

Listopadowa kartka z kalendarza wskazała również na bardzo lubiane przez dzieci i jedno z najsympatyczniejszych wydarzeń – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu wychowawcy świetlicy zorganizowali dla dzieci zabawy integrujące społeczność świetlicy, seans ulubionych animacji oraz wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami dotyczących postaci z ulubionych bajek.

 

Katarzyna Kobuszewska

Alicja Mandyna