Laboratoria Przyszłości to projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wykorzystanie nowoczesnego, interaktywnego ekranu podczas zajęć w klasach młodszych niesie za sobą szereg korzyści. W czasie nauki ułatwia uczniom dostęp do informacji, pomaga skutecznie łączyć i przetwarzać zdobywaną wiedzę, pomaga w uczeniu się współpracy, a także samodzielnym  i krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, umożliwia uczniom bardziej efektywne komunikowanie się. To wszystko wyrabia w uczniach większe zainteresowanie nauką, która przestaje być kojarzona wyłącznie z siedzeniem w ławce.

Wykonywanie zadań, doskonalenie i utrwalanie poznanej wiedzy staje się ciekawsze i atrakcyjniejsze, uczniowie są bardziej skupieni i chętni do pracy, zainteresowanie wzrasta.

Ekran z projektu Laboratoria Przyszłości wykorzystywany jest na wszystkich zajęciach edukacyjnych, tych obowiązkowych takich jak edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, a także podczas zajęć edukacji technicznej, plastycznej, muzycznej i informatycznej. Uczniowie chętnie biorą udział również w aktywności fizycznej między zajęciami, aby odpocząć i naładować baterie, duży ekran pozwala wyświetlać filmiki edukacyjne w najwyższej jakości.

Nowoczesne technologie obecne w naszej szkole dzięki projektowi wspomagają proces edukacyjny skupiony przede wszystkim na umiejętnościach w zakresie technologii i inżynierii, a także stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych tak ważnych i potrzebnych w przyszłości.