Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni przyszłorocznych Pierwszoklasistów!
Poniżej publikujemy harmonogram rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2023/2024.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej: rekrutacje.edu.wroclaw.pl na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje m.in. nt. kryteriów rekrutacyjnych oraz odp. na wiele pytań dot. rekrutacji.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu!
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I Data rozpoczęcia Data zakończenia
Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej 03.03.2023

od godz. 10:00

08.03.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17.03.2023

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat 17.03.2023

od godz. 14:00

20.03.2023

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
21.03.2023

od godz. 14:00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne do szkół,

które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia Data zakończenia
Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
26.05.2023

od godz. 10

30.05.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 07.06.2023

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat 07.06.2023

od godz. 14:00

09.06.2023

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
13.06.2023

od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole niezwłocznie
*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu teleinformatycznego. Rodzice korzystają z systemu poprzez stronę  rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2023 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wniosek o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym.