,,Najwięcej mocy jest w pierwszej pomocy”

W miesiącu styczniu w Szkole Podstawowej nr 99  został ogłoszony konkurs dla uczniów pt. „Moja pierwsza pomoc”.

Celem konkursu była popularyzacja problematyki związanej z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów, zwrócenie uwagi uczniów do podejmowania prostych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, kształtowanie w uczniach wrażliwości oraz potrzeby szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu, w dwóch kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas młodszych I – III
  • uczniowie klas starszych IV- VIII

Podczas posiedzenia komisji przyznano następujące nagrody:

Klasy 1 

I miejsce  – Joanna Soplińska kl. 1b

II miejsce – Agata Budniak kl. 1a

III miejsce – Iga Baczyńska 1a

Klasy 2 

I miejsce – Karolina Michułka kl. 2a

II miejsce – Iga Wilczyńska kl. 2b

III miejsce – Alicja Wilczyńska kl. 2b

Klasy 3

I miejsce – Magdalena Sikora kl. 3a

II miejsce- Aniela Słowińska kl. 3a

III miejsce – Fabian Molendowicz kl. 3b

Klasy 4-8

I miejsce – Gabriela Sikora kl. 6c

II miejsce – Dominika Szałaj kl. 4a

III miejsce – Andrii Samoilenko kl. 5c

 

Za wszystkie prace serdecznie dziękujemy, wszystkie były na wysokim poziomie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do konkursu za rok.

Anna Sobczak – Starszy inspektor ds. BHP