Szanowni Państwo, 

listy uczniów zakwalifikowanych na półkolonie zimowe, z podziałem na grupy, zostały udostępnione przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Nie udzielamy inf. telefonicznej nt. podziału grup.

Poniżej publikujemy informacje organizacyjne dot. udziału dzieci w półkoloniach oraz harmonogram wyjść i warsztatów w każdym z turnusów. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– półkolonie letnie odbywają się w godzinach 7.00 – 16.00, prosimy o punktualne odbieranie dzieci (tj. nie później niż o godzinie 16.00);

– rodziców/opiekunów prawnych/ osoby upoważnione pisemnie do odbierania dzieci obowiązuje zakaz wchodzenia na teren placówki, poza strefę rodzica;

– dzieci muszą przyjść na półkolonię do godz. 8.30, prosimy o punktualność ze względu na planowane wyjścia i wycieczki;

– półkolonie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci zdrowych; dzieci z objawami takimi jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura będą odsyłane do domu,

– na terenie szkoły uczestnicy muszą mieć buty zmienne, które umożliwią im uczestnictwo w grach i zabawach na sali gimnastycznej (biała podeszwa);

– uczestnicy półkolonii przynoszą ze sobą śniadanie i wodę (bidony, butelki);

– uczestnicy muszą mieć adekwatne do pogody ubranie (buty, nakrycie głowy, kurtka);

– w czasie wyjść i wycieczek uczestnicy półkolonii będą mieli możliwość kupienia przekąski lub drobnej pamiątki. Prosimy, aby dzieci miały ze sobą drobne kieszonkowe, ale nie duże kwoty pieniędzy;

– obiad będzie serwowany codziennie około godziny 14.00/14.30;

– organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie półkolonii, np. zmianę dnia wyjścia do danej atrakcji turystycznej na inny, zmiany podyktowane warunkami pogodowymi i organizacyjnymi;

– program półkolonii dofinansowany jest przez Gminę Wrocław;

– udział w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu półkolonii;

 

HARMONOGRAM WYJŚĆ I WARSZTATÓW W CZASIE PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2023 W SP NR 99

I turnus

PONIEDZIAŁEK

13.02.2023

WTOREK

14.02.2023

ŚRODA

15.02.2023

CZWARTEK

16.02.2023

PIĄTEK

17.02.2023

warsztaty w SP nr 99 – dekorowanie wyrobów cukierniczych Hydropolis

 

kino

 

Bobolandia

 

Panorama Racławicka i Muzeum Narodowe

 

 

II turnus

PONIEDZIAŁEK

20.02.2023

WTOREK

21.02.2023

ŚRODA

22.02.2023

CZWARTEK

23.02.2023

PIĄTEK

24.02.2023

warsztaty w SP nr 99 – dekorowanie wyrobów cukierniczych

 

Czary Mary

 

Bobolandia

 

kino

 

Wizyta i zajęcia edukacyjne w Komisariacie Policji Wrocław Krzyki