DORADZTWO ZAWODOWE

W Szkole Podstawowej nr 99 im. T. Kościuszki we Wrocławiu podejmowane są działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. W klasach siódmych i ósmych realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze dziesięciu godzin na rok szkolny.

Zajęcia te obejmują m.in. taką tematykę jak:

– rozpoznawanie przez uczniów własnych zasobów tj. mocnych i słabych stron, zainteresowań, kompetencji, zdolności, predyspozycji zawodowych;

– wyszukiwanie i analizowanie informacji dotyczących zawodów, rynku pracy, wymagań pracodawców;

– poznawanie znaczenia pracy w życiu człowieka, możliwości zdobywania doświadczenia;

– analizowanie ofert szkół ponadpodstawowych oraz szkół wyższych, a także kryteriów rekrutacji;

– planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Dodatkowo uczniowie klas siódmych uczestniczą w projekcie „Klucz do przyszłości”- zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Podczas tych zajęć mają okazję jeszcze szerzej przyjrzeć się swoim zasobom, rozwijać kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy, korzystać z narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez doradcę zawodowego.

Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie „GPS po zawodach”. Celem konkursu było przede wszystkim zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym, przybliżenie zagadnień związanych ze światem pracy, rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji o zawodach.

Kilka przydatnych adresów:

– wybór szkoły i zawodu, drogi zawodowe:

– rekrutacja do szkół ponadpodstawowych: